Mögelbehandling – Allt du behöver veta för att bli av med svartmögel

Mögelbehandling – processen inifrån ut

Husägare och hyresvärdar kan bli mycket oroade av att upptäcka svart eller grönt mögel i huset. Det är förståeligt, i synnerhet mot bakgrund av all mediauppmärksamhet runt mögel. Uppmärksamheten är befogad. Exponering kan orsaka en rad av symptom från allergisymptom som nysningar, hosta, och rinnande näsa till astmaattacker hos dem som har astma. Det kan också leda till mer allvarliga symptom som luftvägsirritation, infektion i de övre luftvägarna, och allergisk alveolit.

Om du har symptom som dessa och känner en ihållande unken lukt eller synliga angrepp på ytor i huset är det bäst att ringa och beställa professionellt mögelbehandling. Att behandla det angripna området själv kan fungera för små begränsade angrepp. Det är dock bättre att anlita rengöringsexperter, eftersom det du ser kan vara endast toppen på isberget.

Mögelsanering och avlägsning

En sak som folk i regel inte är medvetna om är att mögelsporer finns nästan överallt. De fastnar och börjar växa på ytor som är fuktiga. Det är omöjligt att avlägsna mögel helt och hållet från ett hus. Saneringen kallas ibland ”remediation” på engelska, vilket betyder botning eller läkning. Det som görs för att åtgärda problemet är att avlägsna möglet effektivt från angripna ytor.

Förberedelser

Eftersom sporer sannolikt kommer att röras upp och spridas med luften, kommer ett mögelbehandlingsteam att ta på sig i vad som påminner om ett sjukhussaneringsteam i en dålig film. De bär gasmask, handskar, skyddsglasögon och heltäckande overall. Rummet so ska behandlas kommer troligtvis att förseglas för att förhindra att sporer sprids till resten av hemmet. Rummet riggas sedan så att det skapas ett tryck genom att rikta fläktar ut genom fönstren, och därmed ser man till att sporer som rörs upp lämnar hemmet.

Avlägsning av svartmögel

I detta steg i processen, ett viktigt delmål är inneslutning. Störda sporer kan spridas mycket lätt till andra ytor. För att förebygga detta, börjar sanerarna med att fukta torkad mögeltillväxt med en sprejflaska, vilket är ett mycket viktigt steg i att hålla dem kvar. Sedan använder de blekmedel, ammoniak, väteperoxid eller vinäger till att tvätta bort och döda möglet. Efter det får rummet torka och blir sedan grundligt dammsuget med dammsugare som har HEPA-filter för att avlägsna alla rester.

Uppstädning efter en mögelbehandling

Vid denna punkt är mögelsaneringen avslutad genom att avlägsna all förorenad, mögligt rengöringsmaterial från hemmet i slutna plastpåsar. Städteamet kommer att gå från rum till rum, slutföra hela processen för varje angripen yta till dess hemmet är ”renat”.

När allt är gjort kommer husägaren att tycka om att höra att det går bra att använda vilken tidigare angripen yta som helst. Ett bra städföretag i Uppsala kommer att gjort det helt säkert. Det är då förstås bäst att kontrollera certifieringar och rykte hos någon du anlitar att göra detta eller vilken annan hemsaneringstjänst som helst.